The painted ceiling of the Chodorow synagogue (17th c., reconstruction  of Bet ha-Tefutzot).The Temple of Lwow. Postcard, early 20th c.Maurycy Gottlieb.  Jews Praying in the Synagogue on Yom Kippur, 1878

פורום גליציה ובוקובינה

מטרות: 

החזון המרכזי של הפרויקט לחקר יהדות גליציה ובוקובינה הוא להפגיש בין חוקרים צעירים וותיקים כמו גם סטודנטים לתארים מתקדמים מתחומי לימוד ומחקר שונים, העוסקים בחקר הקהילות היהודיות בגליציה ובוקובינה במאות ה-18 וה-19. הקמת הפורום מיועדת לחשיפתם של חוקרים צעירים ותלמידי מחקר למחקרים הקיימים בתחום; וכן לקידום שיתוף הפעולה בינם לבין מוסדות וחוקרים שונים העוסקים במחקר בתחום. 

במסגרת הפורום נערכות סדנאות מחקר פעמיים בסמסטר, ואחת בחופשת הקיץ. בסדנאות מועברות הרצאות מפי חוקרים בכירים ותלמידים לתארים מתקדמים מהארץ ומחו"ל כאשר לאחר מכן מתקיימים דיונים על תוכן וממצאי המחקר. בנוסף, בחלק מהסדנאות מתבקשים המשתתפים להציג את מחקריהם.

 

 

שמות החברים בפורום: 

פרופ' ישראל ברטל

פרופ' רחל מנקין 

פרופ' אלחנן ריינר

פרופ' יונתן מאיר 

פרופ' שמעון רדליך 

ד"ר רפאל ואגו

ד"ר חיים גרטנר

ד"ר איליה לוריא

ד"ר נתן שיפריס 

ד"ר וועלוול צ'רנין 

ד"ר רועי גולדשמידט 

ד"ר רוחמה אלבג

ד"ר חיים כהן 

ד"ר אלה באואר

ד"ר מנחם קרן-קרץ 

ד"ר דורותה בורדה-פישר

נעם סמט

עזרא ברום 

דקל שי-שחורי

ד"ר חנן חריף 

ד"ר מאיה שבת

אייל מילר 

שלמה אשכנזי

צחי סלייטר 

יחזקאל פייגלין 

אלי פורמן 

חן גורדון

רועי גרינוולד 

פרופ' גרשון הונדרט

פרופ' אדם טלר